Projectmanagement

Projectmanagement van SQALE is projectmanagement van de buitencategorie. Wij excelleren in het begeleiden en ondersteunen van inspannende projecten. Wij trekken de kar en gaan de uitdaging graag samen met u aan!

Samen zorgen we er voor dat uw ambities werkelijkheid worden. Raak geïnspireerd en verken onze projectmanagement skills… Ook expert worden in projectmanagement? Verken ons cursusaanbod.

Samen zorgen we er voor dat uw ambities werkelijkheid worden

Eens verder praten?

Projectmanagement

SQALE ondersteunt organisaties met het invoeren van projectmatig werken. We creëren met elkaar een set van gemeenschappelijke afspraken rond projectmatig werken, voorzien opdrachtgevers en projectleiders van het benodigde instrumentarium en ondersteunen de organisatie als geheel met het verwerven van kennis en competenties voor het uitvoeren van projectmatig werken.

Project review

Regelmatig worden wij benaderd om mee te denken bij het opzetten van een project. Wat is nu het beoogde resultaat? Wat moeten we doen om dit resultaat te behalen? Hoe kunnen we het beste de projectorganisatie vormgeven en bemensen. Aan de voorkant sparren met een specialist van SQALE leidt tot substantiële winst in de rest van het project. Een goed begin is het halve werk. Om jou hiermee kennis te laten maken, bieden we de eerste review voor jou organisatie gratis aan. Stuur je projectplan op (projectmanagement@sqale.nl) en wij geven een advies. Dit advies bespreken we vervolgens met jou via MS Teams.

Projectmanagement Scan

Hoe goed doen wij het nu als organisatie op het gebied van projectmatig werken? SQALE heeft een scan ontwikkeld op basis waarvan zij het kwaliteitsniveau van projectmatig werken in kaart brengt. De scan geeft antwoorden op:
Kwaliteit van projectsturing, projectorganisatie, inhoud projectdocumenten, etc.

Projectportfolio management

Projecten staan niet op zichzelf. Er zijn immers beperkte middelen om projecten uit te voeren. Daarom is projectportfolio management belangrijk. Middels dit proces worden projecten geprioriteerd en worden schaarse middelen beargumenteerd toebedeeld. Dit proces is in veel organisaties onvoldoende aanwezig en leidt veelal tot suboptimale inzet van middelen en onvoldoende focus.

Projectondersteuners

Uw ideeën vormgeven, dat is ons werk! Samen een uitdaging aangaan en deze ook echt realiseren. Het ondersteunen van inspannende projecten, dat is waar onze Young Professionals in excelleren. Projectondersteuning waar je op kunt bouwen…

Robin van Genderen

Robin zorgt voor overzicht waar het onoverzichtelijk is. Hij is enthousiast en zorgt dat iedereen betrokken wordt.

Meer informatie

Erica Corbijn-Vermeulen

Erica is resultaat gericht maar verliest het menselijke aspect nooit uit het oog. Ze creëert overzicht in complexe situaties door analytisch te denken.

Meer informatie