Soms kom je tot de conclusie dat doorontwikkelen niet langer de gewenste weg is. Na een inventarisatie van het aantal loketten in het sociaal domein kwam één van onze klanten ook tot deze conclusie. Complimenten aan de burgers van deze gemeenten dat ze door de bomen het bos nog zagen.

De decentralisaties en daaropvolgend de transformatie in het sociaal domein boden voor de gemeente een uitgelezen kans om hier iets aan te doen. De overtuiging van het gemeentebestuur was dat de gemeente eerst zelf regie moest krijgen alvorens de regie gecontroleerd te delen met alle partners in het sociaal domein.

Daarmee zijn een grote hoeveelheid loketten opgeheven en is er een duidelijke ingang voor de burgers gecreëerd.

Vanuit deze aanpak ontstond de overtuiging dat een integrale benadering van de burgers vraagt om één proces, één informatievoorziening en één organisatie. Deze visie is gerealiseerd in het oprichten van een uitvoeringsorganisatie voor het sociaal domein. Daarmee zijn een grote hoeveelheid loketten opgeheven en is er een duidelijke ingang voor de burgers gecreëerd. Het denken langs de lijnen van jeugd, WMO en participatie zal de komende jaren verder worden afgeschaft en het ondersteunings-proces komt steeds meer centraal te staan.

Samen hebben we de visie opgesteld en uitgewerkt en samen hebben we deze visie vertaald naar een concrete organisatie. Zo werken onze klanten met SQALE. Zo werken wij met onze klanten.

Arie van Baaren

Arie blinkt uit in het aanbrengen van structuur in een complexe context. Hij stimuleert samenwerking een neemt mensen mee.

Meer informatie

Erica Corbijn-Vermeulen

Erica is resultaat gericht maar verliest het menselijke aspect nooit uit het oog. Ze creëert overzicht in complexe situaties door analytisch te denken.

Meer informatie