Op weg naar zijn kantoor door de moderne brandweerkazerne in Sittard vertelt Frank Klaassen, directeur van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, wat hij zo mooi vindt aan het gebouw: “Het is transparant en in contact met de praktijk. Op deze manier blijf je je altijd bewust van het werk wat hier elke dag gedaan wordt.”

Tien jaar geleden vond een grote reorganisatie plaats. De Veiligheidsregio stond voor de taak om de gemeentelijke en de regionale brandweer bij elkaar te brengen, een enorme veranderopgave. “De brandweerzorg moet goed gaan lopen, kazernes en personeel moeten bij elkaar gebracht worden. Tegelijkertijd ligt er ook een opgave om je bedrijf in te richten en te zorgen dat de administratie en de financiën op orde zijn.”

Bedrijfsvoering
Na de reorganisatie is in de Veiligheidsregio ontzettend veel bereikt, maar bleek dat de bedrijfsvoering achter bleef in ontwikkeling. Twee jaar geleden startte Erik-Jan van Genderen, adviseur bij SQALE, een traject om de financiën weer op orde te krijgen en ervoor te zorgen dat de Veiligheidsregio weer controle had. Zijn menselijke aanpak spreekt Frank aan. “Erik-Jan heeft het financiële team als het ware op sleeptouw genomen. Het vertrouwen was vertroebeld en mensen moesten opnieuw positieve energie krijgen. Er staat nu een sterk team met kwaliteit en vakmanschap.” Het is fijn om dat aan iemand over te laten die niet belast is met de geschiedenis van de organisatie, volgens Frank. “Een aantal zaken zaten echt vast, die moesten losgemaakt worden. Erik-Jan kon hier er objectief en onafhankelijk naar kijken.”

” Het is fijn om dat aan iemand over te laten die niet belast is met de geschiedenis van de organisatie, volgens Frank. “

Missie
Wat begon als een adviesopdracht rondom financieel beleid, bracht uiteindelijk een nog veel grotere missie aan het licht: Hoe zorgen we ervoor dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in verbinding komt met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten die de regio vormen? “16 neuzen dezelfde kant op krijgen is een hele uitdaging”, vertelt Frank Klaassen. “We begonnen eigenlijk met een 3-0 achterstand. Gemeenten hadden het gevoel niet betrokken te worden bij het beleid.” Wat doe je dan? “Belangrijk zijn de persoonlijke verhoudingen. Het is een ingewikkeld netwerk met veel verschillende partijen. Als je in staat bent om al die partijen te betrekken en het vertrouwen te krijgen, dan bereik je veel. Erik-Jan heeft daar een hele belangrijke rol in vervuld. Hij heeft de ambtenaren weten te verbinden met de Veiligheidsregio.”

De juiste taal
Hoe ging dat? “Dat begint met de ambtenaren en het bestuur te betrekken aan de voorkant. We hebben een aantal bestuursconferenties gehad, twee dagen met alle burgemeesters. Daar kwamen vragen aan de orde als: waar willen jullie met de brandweer en Veiligheidsregio naartoe? En wat betekent dat financieel?” Uiteindelijk komt dan het moment waarop de resultaten en de stukken aangeboden worden aan de gemeenteraden. “Belangrijk is om de boodschap te vertalen naar de taal van de gemeenteraad. Je kunt een inhoudelijk en gepassioneerd verhaal vertellen over brandweerzorg, maar als je niet de woorden gebruikt die passen bij een gemeenteraad, burgemeester of ambtenaar, dan komt je boodschap niet over”, aldus Frank.

Open poorten
Hoe staat Veiligheidsregio Zuid-Limburg er nu voor? “Er staat een organisatie die er mag zijn in uitvoerend opzicht. Die was er al, maar die is sterk verbeterd. Vanuit de goede basis die er nu is, gaan we de komende jaren de kwetsbaarheden oppakken en verbeteren. En dat gaat lukken, daar ben ik van overtuigd. Er is een positieve lading en ontwikkeling in de organisatie.” Frank eindigt met een toepasselijke metafoor: “We stonden net bij de brandweerkazerne om de poort open te doen. Zo kijk ik ook naar de Veiligheidsregio en de gemeenten: de poorten zijn opengegaan. Er is verbinding en de gemeenten hebben ook vertrouwen gekregen. Voor de toekomst is een mooie basis neergelegd.”

Samen de uitdaging aangaan?

Contact

Erik-Jan van Genderen

Erik-Jan is een verbinder pur-sang. Inhoudsdeskundige op het gebied van governance vraagstukken en planning & control.

Meer informatie