De “Q” in onze merknaam is een knipoog naar kwaliteit, een woord dat een sleutelrol speelt in onze dienstverlening.

Kwaliteit en sector – Wij werken met passie in de publieke sector. In die sector is kwaliteit vele malen belangrijker dan kwantiteit. In het publieke debat gaat het voor alles om inhoud. De ambities in de publieke sector zitten altijd op die inhoud. En natuurlijk gaat het ook om structuur en om geld, maar niet als doel, altijd als middel. Wij vinden het heerlijk om daarin mee te doen: de kwaliteit van dienstverlening nog beter maken.

Kwaliteit en proces – Voordat we aan structuur vraagstukken toe zijn, is de vraag hoe de weg naar het product of dienst toe is georganiseerd. Hoe is de kwaliteit van uw proces? Wij kijken graag met u mee. Met onze ervaring met procesoptimalisatie (onder meer LEAN) kunnen we samen met u werken aan een organisatie die werkt en kwalitatief stabiel is.

Kwaliteit is voor ons gericht op samenwerking en niet op instrumenten.

Kwaliteit en sturing – Een reflex die we nogal eens tegenkomen bij de vraagstukken waarin we ondersteunen, is dat de structuur ter discussie wordt gesteld. Dat lijkt trouwens een patroon in ons land: er is een probleem, dus we gaan reorganiseren. Onze ervaring is dat vraagstukken vaak geen structuurvraagstukken zijn, maar sturingsvraagstukken. Met onze ervaring en expertise dringen we graag met u door tot de kern van uw vragen om van daaruit tot een oplossing te komen die werkt.

Kwaliteit en mensen – De belangrijkste sleutel tot kwaliteit ligt bij mensen. Dat geldt voor uw organisatie en is voor ons prioriteit nummer één bij de selectie van onze mensen. Kwaliteit is voor ons gericht op samenwerking en niet op instrumenten. Voor onze organisatie is schaal daarbij geen doel op zich. Bij de groei die we hebben ingezet blijft kwaliteit voorop staan. Dat is voor ons de beste borging om het ook samen met u aan te durven: omdat u het beste verdient!

SQALE, we gaan het samen aan!