Dynamisch OrganiserenDé oplossing voor opgavegericht werken binnen gemeenten.

Dynamisch Organiseren is een methode om anders te kijken naar de balans tussen het werken aan opgaven en het uitvoeren van regulier werk. Niet langer ‘u vraagt, wij draaien’, maar projectmatig werken op een andere manier organiseren. Enerzijds door de inrichting en processen aan te pakken, maar vooral door mensen in hun kracht te zetten.

De kracht van Dynamisch Organiseren

  • Opgaven: We brengen de huidige situatie in kaart. Wat zijn de huidige opgaven, wat loopt lekker en waar schuurt het?
  • Rollen: Rollen geven ruimte. Door te werken vanuit rollen werken je teamleden vanuit hun talent en vaardigheden.
  • Capaciteit: Matchmaker tussen werk dat gedaan moet worden en de teamleden/rollen die beschikbaar zijn.
  • Planning: We maken opgaven inzichtelijk door continu te monitoren.

Meer weten over Dynamisch Organiseren? Bezoek onze pagina of neem meteen contact met ons op.

Dynamisch OrganiserenContact

Onze adviseurs:

Hans Silfhout

Hans schittert bij het omzetten van ideeën en wensen naar daadwerkelijke uitvoering en realisatie. Hans werkt enthousiasmerend en slecht alle barrières.

Meer informatie

Erica Corbijn-Vermeulen

Erica is resultaat gericht maar verliest het menselijke aspect nooit uit het oog. Ze creëert overzicht in complexe situaties door analytisch te denken.

Meer informatie