Het woord ‘schaal’ (scale) komt terug in verschillende aspecten van onze werkwijze...

Positie op een schaal – Perfectie bestaat niet. Maar het is en blijft wel ons streven. Daarom willen wij perfectie (een 10) benoemd hebben (op een schaal van 1 tot 10) om vervolgens het ambitieniveau weg te zetten in de tijd.

Schaalmodel – Concepten zijn vaak abstract. Wij vertalen visie naar actie. We creëren een gedeeld beeld; een wenkend perspectief; een schaalmodel.  Zo hebben wij menig beleidsnota sociaal domein vertaald naar een concreet projectplan.

In elke opdracht leggen wij ‘gewicht in de schaal.

De juiste schaal – We weten allemaal dat groter niet altijd schaalgrootte met zich meebrengt. Als bedrijfskundigen denken wij mee over de optimale schaal. Soms kunnen zaken het beste op wijkniveau georganiseerd worden, andere zaken op landelijk niveau.

Opschalen – Veelal is er voor opgaven meer capaciteit nodig dan structureel beschikbaar. Wij worden dan gevraagd om even ‘mee te sleuren’. Vaak brengen wij een goed/helder plan van aanpak met een stevige project- of programmastructuur. Immers, een goed begin is het halve werk.

Maar het allerbelangrijkste is: wij werken op de kleinst mogelijk schaal; die van onze opdrachtgever. Iedere opdracht is uniek. In elke opdracht leggen wij ‘gewicht in de schaal’.

SQALE. We gaan het samen aan.