De decentralisatie van het sociaal domein zorgt voor veranderingen in de samenleving. SQALE kijkt naar verschillende indicatoren die inzicht geven in de ontwikkelingen binnen de gemeente.

Decentralisatie van het sociaal domein

Het sociaal domein is in 2015 gedecentraliseerd doordat de centrale overheid de taken heeft overgegeven aan de gemeenten in Nederland. De activiteiten rondom werk, participatie en zorg worden nu verzorgd door de gemeenten. Om deze verandering goed te laten verlopen is het nodig dat ook de samenleving mee veranderd en de zelfredzaamheid van de burgers gestimuleerd wordt.

Indicatoren van het sociaal domein

Om inzicht te krijgen over wat er in de gemeente speelt, maakt SQALE gebruik van indicatoren. Onder indicatoren verstaan we bijvoorbeeld: het aantal inwoners dat mantelzorg verleent, gescheiden is, zelfstandig woont, in armoede opgroeit, een bijstandsuitkering heeft, in een jeugdzorg-traject zit, een WMO-voorziening heeft of dat gebruik maakt van de participatiewet. Deze indicatoren geven per gemeente inzicht in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Zo kunt u inspelen op de actualiteiten binnen de gemeente en veranderingen gestructureerd doorvoeren.

Over SQALE

SQALE ondersteunt gemeenten bij de herinrichting van de huidige organisatie. Taken worden herzien en de juiste strategieën worden bepaald. Dit alles doen wij uiteraard samen met u. Wij zijn ervan overtuigd dat een integraal beleid de oplossing vormt voor het efficiënter maken van het sociaal domein. De indicatoren van het sociaal domein bieden overzicht voor werknemers, partners en burgers. Deze indicatoren verschillen per gemeente omdat deze uniek is aan de samenstelling van de omgeving. SQALE biedt daarom een persoonlijk advies en strategische sessies waarmee we een op maat gemaakte aanpak bieden om het beleid binnen de organisatie te optimaliseren.

Wilt u meer informatie over het gebruik van indicatoren om overzicht te verkrijgen binnen uw gemeente? Neem dan contact met ons op.