SQALE biedt hulp bij de herinrichting van gemeenten om zo de verandering in het sociaal domein te begeleiden. Op deze pagina geven wij u meer informatie over de veranderingen in het sociaal domein en de uitdagingen die zich hierbij voor kunnen doen.

Wat houdt de transitie binnen het sociaal domein in?

De inspanningen die de gemeente verricht rondom onder andere werk, participatie en zorg vallen onder het sociaal domein. Sinds 2015 is het sociaal domein erg veranderd. De overheid besloot het sociale domein over te dragen, te decentraliseren, aan de gemeenten van Nederland. De gemeenten zijn na de decentralisatie in 2015 verantwoordelijk voor Jeugdzorg (de jeugdwet), WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) en sociale participatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (de participatiewet).

De overheveling van deze drie pijlers heeft ervoor gezorgd dat niet de centrale overheid, maar de gemeenten nu moeten zorgen voor onder meer de GGZ, leerplicht, thuiszorg, sociale werkvoorzieningen en dagbesteding.

Er wordt verlangd dat gemeenten nieuwe taken uitvoeren en oude taken uitbreiden. Daarnaast krijgt de burger ook meer verantwoordelijkheid voor de samenleving en de eigen leefomgeving. Voor de transitie van deze taken en de transformatie van de cultuur is ondersteuning nodig. SQALE helpt gemeenten bij de herinrichting om zo efficiënter te kunnen werken en meer grip te krijgen op het sociaal domein.

Wat doet SQALE?

SQALE bekijkt de verschillende aspecten van de drie pijlers en voert deze door binnen de gemeenten. We helpen gemeenten bij het coördineren met partners en het controleren van de financiën. Aan de hand van verschillende sessies maken we een strategie op voor uw organisatie. Deze strategie gaan we vervolgens samen met de directie en werknemers van de gemeente omzetten naar een werkbaar plan. Op deze manier kunnen we snelle, vakkundige resultaten behalen zodat uw werknemers en de inwoners van uw gemeente tevreden zijn over de service rondom het sociaal domein.

Wilt u meer informatie over wat wij voor uw gemeente kunnen beteken? Neem dan contact met ons op.