Sinds 2015 is het sociaal domein van de centrale overheid naar de lokale gemeenten overgedragen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de inrichting van de maatschappij veranderd. Wij leggen aan u uit wat het sociaal domein inhoudt en hoe SQALE u kan adviseren.

Wat is het sociaal domein?

Het sociaal domein bestaat uit alle inspanningen die de gemeente verricht rondom werk, zorg en participatie. Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Deze drie pijlers hebben allemaal hun eigen aspecten, maar onderling bestaat er ook veel samenhang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk

of een volwassene die thuiszorg nodig heeft en in de bijstand zit. Daarnaast zijn gemeenten nu onder meer verantwoordelijk voor sociale werkvoorzieningen, thuiszorg, dagbesteding, leerplicht, de bijstand en de jeugdbescherming.

De transitie van het sociaal domein

De decentralisatie van de drie pijlers heeft ervoor gezorgd dat gemeenten nieuwe taken hebben gekregen. Hoe deze taken het beste uitgevoerd kunnen worden, verschilt per gemeente. Het is van belang dat de lokale gemeenten een werkbaar plan hebben waarmee zij het sociaal domein in goede banen kunnen leiden.

Onze visie

SQALE ondersteunt gemeenten bij het omzetten van het huidige beleid naar een integraal beleid, zodat de werkzaamheden efficiënt uitgevoerd kunnen worden. De transitie van de pijlers heeft ervoor gezorgd dat iedere gemeente zijn eigen weg moet vinden in de implementatie van het sociaal domein. Omdat de verschillende pijlers met elkaar samenhangen, is het belangrijk om een goede onderlinge communicatie te implementeren. Zo moeten de juiste partners binnen de gemeente aan elkaar gekoppeld worden.

De transformatie van het sociaal domein in de samenleving vergt ook wat van de bevolking. Een proactieve houding waarbij zelfredzaamheid centraal staat, moet dus gestimuleerd worden. Daarbij is het efficiënt om duidelijk te maken aan burgers wat er van hen verlangd wordt.

Wilt u weten hoe SQALE u kan helpen bij de herinrichting van uw gemeente. Neem dan contact met ons op voor meer informatie.