Gemeenten hebben plots de verantwoordelijkheid over de drie pijlers van het sociaal domein. Deze verandering vraagt om de implementatie van nieuwe taken. Hoe u dit zo efficiënt mogelijk kunt uitvoeren? Daar helpt SQALE u bij!

Het sociaal domein binnen de gemeente

Het sociaal domein is in 2015 vanuit de overheid overgebracht naar de gemeenten. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de drie pijlers maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie. Dit betekent dat er nieuwe taken bijkomen. Zo dragen de gemeenten nu de verantwoordelijkheid over onder andere de kinderopvang. Ze bieden zorg aan mensen met een

arbeidsbeperking of mensen met schuldenproblematiek en stimuleren jongeren om gezonde keuzes te maken door het inzetten van bijvoorbeeld culturele activiteiten.

De transformatie

Naast de transitie van het sociaal domein vindt er ook een transformatie plaats. Deze transformatie zorgt ervoor dat de maatschappij verandert in een participatiesamenleving. Het is van belang dat burgers en overheid meebewegen met de nieuwe werkwijze waar het sociaal domein om vraagt. Hierbij zijn twee aspecten van belang, namelijk: de zelfredzaamheid van de burger die gestimuleerd moet worden en de samenwerking van verschillende instanties en organisaties.

Over SQALE

SQALE helpt gemeenten bij de herinrichting van de werkvloer. Taken worden opnieuw verdeeld en de coördinatie en het algemene beleid worden aangepast. Hierdoor komt er een nieuwe, duurzame cultuur binnen uw gemeente tot stand waarop u verder kunt bouwen. Met behulp van KPI’s (Key Performance Indicators) stellen wij vast welke veranderingen er nodig zijn binnen uw organisatie. We bepalen vervolgens een strategie die gebaseerd is op een integraal beleid waarbij we geloven in een samenwerking met burgers en partners. Ervaring leert dat deze samenwerking zorgt voor de beste resultaten.

Wilt u graag met ons samenwerken om het sociaal domein binnen uw gemeente op orde te krijgen? Neem contact met ons op voor een afspraak.