Tijden veranderen en wij veranderen mee. De huidige manier van werken binnen het sociaal domein moet veranderen om het werkbaar te houden voor alle betrokken partijen. SQALE helpt u bij de herinrichting van het sociaal domein.

Transitie van het sociaal domein

Sinds 2015 is het sociaal domein erg veranderd. De drie pijlers van WMO, participatie en Jeugdzorg zijn van de overheid ondergebracht naar de gemeenten. Deze transitie heeft ervoor gezorgd dat er veel veranderd is in het takenpakket van de gemeenten. SQALE heeft daarom een dashboard ontwikkelt dat ondersteuning biedt bij de herinrichting van de gemeente en het inzichtelijk maken van het sociaal domein.

Het dashboard

Het dashboard van het sociaal domein geeft inzicht in uw gemeente. Met behulp van verschillende indicatoren maken wij een overzicht van de samenstelling binnen u gemeente. Wij kijken hierbij naar verschillende indicatoren zoals gezinssamenstellingen, inkomsten, uitkeringen en voorzieningen. Deze indicatoren geven de ontwikkelingen binnen het sociaal domein weer, zodat u kunt inspelen op veranderingen en vernieuwingen binnen uw gemeente. Het dashboard is een handige tool om inzichten te verkrijgen waar het beleid op aangepast kan worden. Zo worden er kosten bespaart, kan er efficiënter gewerkt worden, worden uw burgers beter ondersteund en kunt u de lange termijn doelen voor ogen houden.

SQALE

SQALE helpt gemeenten bij de herinrichting van het sociaal domein. De huidige structuur wordt aangepast zodat er een goed integraal beleid ontwikkelt kan worden. Daarnaast helpen de KPI’s (Key Performance Indicators) bij de analyse van de ontwikkelingen binnen de gemeente. Met behulp van onze sessies bepalen we de juiste strategieën en adviseren we over de mogelijkheden binnen uw gemeente.

Wilt u meer informatie over hoe u het dashboard kunt inzetten binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op.