Druk op de kosten, maar onvoldoende inzicht in aantallen, verloop, trends en ontwikkelingen? Binnen het sociaal domein is dit een veelgehoorde uitdaging. Bij één van onze klanten hebben we dit opgepakt aan de hand van beschikbare data.

Samen met onze partner Growteq hebben we geholpen om de informatiebehoefte expliciet te maken. En dit vervolgens te vertalen naar een interactief dashboard. Dit levert inzicht op in producten, aanbieders, cliënten en status van het berichtenverkeer!

Een interactief dashboard voor het sociaal domein: een middel om meer grip op financiën en inhoud te krijgen!
Monitoring en sturing binnen het sociaal domein is een thema in elke gemeente, maar ook voor iedere (zorg)aanbieder. Men wil zo graag sturen op transformatie, maar welke KPI’s (prestatie indicatoren) zeggen dan echt iets? En waar haalt u de benodigde gegevens vandaan? Bij deze gemeente was er al veel data. Grote gegevensbestanden, waar meerdere personen flink werk aan hadden om er bruikbare informatie van te maken. Daarbij komt dat analyse niet eenvoudig is als men steeds handmatig gegevens moet vergelijken.

Zo biedt het dashboard niet alleen inzicht, maar is het vooral een middel om meer grip op de financiën én inhoud te krijgen.

De gemeente is zelf aan de slag gegaan met het definiëren van de informatiebehoefte in KPI’s. Gericht op aantallen, financiën en kwaliteit. Samen met onze partner Growteq hebben we ingevuld hoe we vanuit de beschikbare data tot een dashboard konden komen waar deze indicatoren daadwerkelijk én betrouwbaar op getoond worden. We hebben kritisch meegedacht over de noodzaak van KPI’s, de benodigde meetwaarden en data, de naamgeving van data (zodat het vergelijkbaar wordt) en de mogelijkheden tot presentatie. Met elkaar hebben we de wensen voor informatie en analyse vertaald naar een functioneel ontwerp. Dit heeft geleid tot een interactief dashboard voor het sociaal domein.

Ook zijn we aan de slag met het inrichten van de processen om – met behulp van het dashboard – de sturing in het sociaal domein verder vorm te geven. Van de dialoog met bestuurders tot account-gesprekken met (zorg)aanbieders. Zo biedt het dashboard niet alleen inzicht, maar is het vooral een middel om meer grip op de financiën én inhoud te krijgen.