Het sociaal domein is in beweging en nieuwe ontwikkelingen zijn zichtbaar. SQALE helpt gemeenten bij de implementatie van het nieuwe domein. Met behulp van onze strategiesessie brengen we een structuur in uw organisatie die past bij het sociaal domein.

De decentralisatie

In 2015 werden de taken van het sociaal domein overgeheveld van de overheid naar de gemeenten. Hiermee werden de gemeenten verantwoordelijk voor allerlei nieuwe zaken. Zo moet de gemeente nu zorgen voor de jeugd en een goede kinderopvang. Ook moet de gemeente zich bezighouden met alle taken van de participatiewet waarbij er zorg geboden wordt aan mensen met arbeidsbeperkingen of mensen met schuldenproblematiek. Tot slot, moet de gemeente jongeren stimuleren om gezonde keuzes te maken door bijvoorbeeld culturele of sportieve activiteiten te organiseren. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering vallen nu onder de gemeentelijke taken.

Ontwikkelingen in het sociaal domein

Er zijn verschillende ontwikkelingen zichtbaar binnen het sociaal domein.
1. Het stimuleren van de burger richting zelfredzaamheid: Burgers moeten een proactieve houding aannemen en zelf meer initiatief nemen bij het gebruik maken van de services binnen het sociaal domein.
2. Samenwerken: Het is van belang dat verschillende overheidsinstanties met elkaar samenwerken. Het komt regelmatig voor dat organisaties niet op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden. Een goede communicatie is daarom van belang; dit bespaart ook veel tijd, geld en werklast.
3. Preventie: De gemeente moet meer energie steken in preventie. Er kunnen veel situaties voorkomen worden door preventieve oplossingen te bieden aan burgers.

SQALE

SQALE houdt zich dagelijks bezig met de nieuwe ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Deze ontwikkelingen gebruiken we om de herinrichting van uw gemeente te optimaliseren. Wij kijken naar een nieuw integraal beleid en stellen een nieuwe strategie voor u vast aan de hand van onze Quick Scan. In overleg met u gaan we middels verschillende sessies aan de slag met de implementatie van de nieuwe structuur. Hoe de transitie wordt doorgevoerd verschilt per gemeente, we kijken naar de mogelijkheden binnen de desbetreffende gemeente.

Wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.