De maatschappij is volop in beweging en dat vraagt om verandering van de huidige manier van werken binnen het sociaal domein. Wij leggen aan u uit wat deze transformatie precies inhoudt en hoe u daar efficiënt mee om kunt gaan.

De transformatie in het sociaal domein

De drie decentralisaties die in 2015 door de overheid doorgevoerd werden naar gemeenten hebben niet enkel gezorgd voor een verandering bij de lokale organisaties, maar hebben ook flink wat teweeggebracht binnen de samenleving. Medewerkers van zorgorganisaties en mantelzorgers worden gestimuleerd om verandering te brengen in de omgang met burgers. Zodat onder andere het denken en handelen van burgers veranderd en zij zelfredzamer worden.

Wat is er nodig voor een goede transformatie?

Het doel is dat burgers en overheden samenwerking om tot een participatiesamenleving te komen. Een andere manier van denken en handelen is nodig voor een goede transformatie. Om dat teweeg te brengen moeten gemeenten op een integrale manier naar burgers en hun leefomstandigheden gaan kijken. De drie pijlers moeten in verband staan met elkaar zodat er samengewerkt kan worden vanuit verschillende instanties. Er bestaat namelijk veel samenhang tussen de werkvelden. Denk bijvoorbeeld aan Jeugdzorg en de Participatiewet: met behulp van deze twee pijlers kunnen risicojongeren weer een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Het is daarom van belang dat er wordt samengewerkt volgens een integraal beleid.

Hoe kan SQALE helpen?

SQALE helpt gemeenten bij het reorganiseren van de huidige structuur. Wij kijken naar wat ervoor nodig is om een goed integraal beleid te ontwikkelen. Wij geloven dat het met de juiste strategie, die wij samen met u gaan vaststellen, mogelijk is om effectiever te werken binnen het sociaal domein. Hoe de transformatie wordt doorgevoerd verschilt per gemeente. We kijken samen naar de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt zodat we de processen snel kunnen optimaliseren.

Wilt u hulp bij de transformatie van het sociaal domein binnen uw gemeente? Neem contact met ons voor het plannen van een kennismakingsgesprek.