In januari 2017 heeft de ambtelijke fusie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen geleidt tot de werkorganisatie HLTSamen. Toen vervolgens verdere bezuinigingen nodig waren, is deze noodzaak aangegrepen om de organisatie verder te ontwikkelingen en schaalvoordelen te realiseren. Zo werd een bedreiging een kans die enorm veel energie heeft opgeleverd!

Bezuinigen is niet leuk. Ook niet als het ombuiging of taakstelling heet. Maar “als het dan toch moet, dan maken we er een kans van”, moeten de directeuren van de werkorganisatie HLTSamen hebben gedacht. Deze ambtelijke fusie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is 1 januari 2017 gestart maar nog niet alle schaalvoordelen waren gerealiseerd.

Samen hebben we een programma opgezet waarbij we alle medewerkers van de werkorganisatie maximaal betrokken hebben middels het project ‘Samen Sterk’. Communicatief werd het project ondersteund door middels van de metafoor wielrennen – samen kom je verder! Middels een prijsvraag, een team met ‘slimme jatters’ en brainstormsessies voor ieder domein, kwamen we tot meer dan 300 (!) ideeën vanuit de organisatie. De meeste ideeën gingen over dingen anders doen of niet meer doen. Geen kaasschaaf acties van minder, minder. Een jury heeft de ideeën beoordeeld en een aantal mensen tijdens het personeelsfeest in het zonnetje gezet.

Zo werd een bedreiging een kans die enorm veel energie heeft opgeleverd!

De ideeën zijn vervolgens logisch geclusterd rond een aantal thema’s en verbonden met de strategische organisatie agenda. Daarmee is de taakstelling eigenlijk geen doel meer maar een prettige bijkomstigheid van de uitvoering van de strategische agenda. Dat geeft verbinding. Dat maakt Samen Sterk!