SQALE is een bedrijf dat organisaties ondersteunt bij het herinrichten van de werkvloer. Denk hierbij aan veranderingen in beleid of coördineren van specifieke handelingen binnen de organisatie. Dit doen wij voor organisaties, maar ook voor gemeenten. Zo werken wij samen met gemeenten die advies nodig hebben om de decentralisatie van het sociaal domein door te voeren.

De drie decentralisaties

De decentralisatie van het sociaal domein heeft ervoor gezorgd dat de drie pijlers waar de overheid eerst verantwoordelijkheid over droeg, doorgegeven werd naar de gemeenten. De drie decentralisaties bestaan uit:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De WMO regelt dat mensen ondersteuning ontvangen wanneer zij niet meer mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten, ze zichzelf niet meer kunnen redden in en rondom huis en daarvoor bijvoorbeeld in een veilige of beschermde omgeving moeten

wonen. Het is van belang dat de diensten die hieronder vallen afgestemd worden op ieders persoonlijke situatie.

Participatiewet

De participatiewet vervangt een groot deel van de Wajong, de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de WWB (Wet, Werk en Bijstand). Hierbij moet de gemeente zorg bieden aan bijvoorbeeld vluchtelingen, mensen met arbeidsbeperkingen of mensen met schuldenproblematiek. Op deze manier krijgt de gehele bevolking de kans om deel te nemen aan de

Jeugdzorg

Jeugdzorg moet jongeren stimuleren en leren gezonde keuzes te maken. Er wordt vaak gefocust op een beleid dat gericht is om jongeren op het rechte pad te houden door verslaving te voorkomen en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Dit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld sportieve en culturele activiteiten te organiseren. Hier vallen ook de jeugdbescherming, jeugdreclassering en de jongeren met een verstandelijke beperking onder.

Hoe kan SQALE helpen?

De overgang van het sociaal domein van overheid naar gemeenten vergt veel van de verschillende instanties. Om de veranderingen zo goed mogelijk te implementeren is het van belang dat er een plan opgesteld wordt om het voor iedereen werkbaar te maken. SQALE ziet veel waarde in het doorvoeren van een integraal beleid binnen gemeenten. Dit beleid zorgt ervoor dat er onderling veel meer samengewerkt wordt, waardoor er betere hulp geboden kan worden en onnodig werk voorkomen wordt. Dankzij onze strategiesessies bepalen we samen met u de koers die we gaan varen. Op deze manier helpen wij u met het efficiënter werken binnen de drie decentralisaties.

Wilt u meer informatie over hoe SQALE u kan helpen bij het herinrichten van uw gemeente? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.